ZDI Sp. z o.o.

12.09.2017

W dniu 11.09.2017 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a ZDI Sp. z o.o. została podpisana umowa polegająca na świadczeniu usług pomocy technicznej przy realizacji inwestycji realizowanych przez Oddział GDDKiA w Lublinie obejmująca świadczenie usług pomocy technicznej w Wydziale Technologii - Laboratorium Drogowym wraz ze świadczeniem usług transportowych w celu kontroli jakości przez Wydział Technologii.

ZARZĄDZANIE DORADZTWO INWESTYCJE
w architekturze i inżynierii


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2002 - 2019 ZDI Sp. z o. o.