ZDI Sp. z o.o.

11.09.2017

W dniu 08.09.2017 r. pomiędzy Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie a ZDI Sp. z o.o.została podpisana umowa polegająca na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji zadania: Rozbudowa ul. A. Grygowej w Lublinie na odcinku od ronda będącego skrzyżowaniem z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną wraz z budową wiaduktów i łącznicy do ul. M. Rataja, które wchodzi w zakres projektu pn.: „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski.

ZARZĄDZANIE DORADZTWO INWESTYCJE
w architekturze i inżynierii


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2002 - 2019 ZDI Sp. z o. o.