ZDI Sp. z o.o.

17.07.2017

W dniu 14.07.2017 pomiędzy Gminą Kolbuszowa a ZDI Sp. z o.o. została podpisana umowa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego na projekcie pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa".

ZARZĄDZANIE DORADZTWO INWESTYCJE
w architekturze i inżynierii


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2002 - 2018 ZDI Sp. z o. o.