ZDI Sp. z o.o.

POSZUKUJEMY OSOBĘ NA STANOWISKO

SPECJALISTA DS. ROSZCZEŃ

miejsce pracy: woj. lubelskie

Wymagania:

  • Wykształcenie: min. średnie
  • Doświadczenie:
  • minimum 24 miesiące doświadczenia zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 10 lat przed upływem terminu złożenia wniosku o zaakceptowanie proponowanej osoby do pełnienia funkcji Specjalisty ds. roszczeń przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub remont lub nadzór nad budową lub przebudową lub remontem Obiektu Budowlanego każde o wartości robót co najmniej 147 mln PLN netto lub 200 mln PLN netto na stanowisku/stanowiskach ds. roszczeń lub Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Zastępcy Inżyniera Kontraktu/Inżyniera Rezydenta, który był zgłoszony do Zamawiającego oraz posiadał odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania Inżyniera

LUB

  • minimum 60 miesięcy doświadczenia, zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 10 lat przed upływem terminu złożenia wniosku o zaakceptowanie proponowanej osoby do pełnienia funkcji Specjalisty ds. roszczeń przy zarządzaniu, z ramienia Inwestora, realizacją 1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub remont dwujezdniowych dróg lub ulic klasy min. GP każde o wartości robót co najmniej 147 mln PLN netto lub 200 mln PLN netto na stanowisku/stanowiskach: Dyrektora jednostki organizacyjnej Inwestora lub Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora pionu do spraw realizacji inwestycji lub Naczelnika lub osoby kierującej Wydziałem/Zespołem do spraw realizacji inwestycji lub Kierownika Projektu lub Specjalisty do spraw analizy roszczeń
  • umiejętności organizacyjne i wysoka samodyscyplina
  • prawo jazdy kat. B


CV i list motywacyjny należy wysłać na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w tytule prosimy podać: „S - Specjalista ds. roszczeń”.

CV powinno zawierać jedno z poniższych oświadczeń

Jeśli wyrażasz zgodę na wzięcie udziału również w procesach rekrutacji prowadzonych w przyszłości dołącz klauzulę o treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez ZDI Sp. z o.o. przez okres najbliższych 12 miesięcy.”

Jeśli Twoje zgłoszenie zawiera dane wykraczające poza wymagane Kodeksem Pracy
{imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia} lub szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO do zgłoszenia dołącz klauzulę o treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach”

 

 

 

ZARZĄDZANIE DORADZTWO INWESTYCJE
w architekturze i inżynierii


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2002 - 2018 ZDI Sp. z o. o.