Zamojska Dyrekcja Inwestycji "ZDI" Sp. z o.o.

 Przykładowe inwestycje w obiektywie

12 03 13
Budowa pawilonu z wybiegami dla żyraf i innych zwierząt Afryki na terenie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu Przebudowa systemu wodnego zasilającego staw parkowy w Zamościu obejmująca ujęcie wody na staw parkowy oraz rurociąg tłoczny i rewitalizację czaszy stawu Zamość miasto Unesco, Pomnik Historii RP produktem turystycz- nym polskiej gospodarki
01 01 05
Budowa obwodowej Grębowa w c. dr. woj. nr 871 Nagnajów - Tarnobrzeg - Grębów - Stalowa Wola Budowa Centrum Kultury Filmowej w Zamościu Przebudowa drogi woj. nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Pruchnik - Żurawica odc. Łańcut - Kańczuga
01 01 01
Budowa dyskontu Lidl w Biłgoraju Remont Rynku Nowego Miasta w Zamościu Etap I Przebudowa ulic: Legionów (DK17, 74), al. Jana Pawła II (DK 17) i Hrubieszowskiej (DK 74) w Zamościu
01 01 01
Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Miejskiej Hrubieszów Budowa oddziału celnego w Tomaszowie Lubelskim Budowa pensjonatu wypoczyn- kowego w Kazimierzu Dolnym
01 01 01
Budowa przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzy- mywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen oraz centrum edukacyjno- szkoleniowego na bazie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu Modernizacja i przebudowa ZOO w Zamościu Budowa gazociągu w/c i s/c wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia "Gazyfikacja rejony Włodawy"
01 01 01
Budowa drogi dojazdowej do węzła Dąbrowica obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 Remont konserwatorski i rekonstrukcja historycznej bryły Katedry w Zamościu wraz z zagospodarowaniem terenu w jej otoczeniu
Przebudowa dworca kolejowego w Przemyślu
01 01 01
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 849 Zamość - Jacnia - Wola Obszańska od km 9+711 do 24+100 na odcinku Lipsko - Kaczórki Modernizacja i rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Zosinie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 822 Lublin - Port Lotniczy Świdnik

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2002 - 2017 ZDI Sp. z o. o.