ZDI Sp. z o.o.

30.01.2017

W dniu 30.01.2017 r. pomiędzy Miastem Zamość a ZDI Sp. z o.o. została podpisana umowa na wykonanie usługi, której przedmiotem jest pełnienie funkcji Menedżera Projektu dla inwestycji pod nazwą: "Budowa drogi do terenów inwestycyjnych pomiedzy ulicą Karola Namysłowskiego a ulicą Prostą w Zamościu" tj. świadczenie usług związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją zdania inwestycyjnego jw. obejmującego swoim zakresem wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ulicy łaczącej ulice Karola Namysłowskiego i Prymasa Stefana Wyszyńskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic Prymasa Stefana Wyszyńskiego - Prostej - Infułackiej na skrzyżowanie typu rondo.

ZARZĄDZANIE DORADZTWO INWESTYCJE
w architekturze i inżynierii


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2002 - 2018 ZDI Sp. z o. o.