ZDI Sp. z o.o.

14.02.2017

W dniu 14.02.2017 r. pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach a ZDI Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu została podpisana umowa polegająca na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu działającego w ramach struktury organizacyjnej Jednostki Realizującej Projekt (JRP) w zakresie realizacji projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w mieście Gorlice" nr POIS.02.03.00-00-0105/16 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II,„Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian kIimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

ZARZĄDZANIE DORADZTWO INWESTYCJE
w architekturze i inżynierii


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2002 - 2018 ZDI Sp. z o. o.