ZDI Sp. z o.o.

12.01.2017

W dniu 11.01.2017 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnymstawie a ZDI Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu została podpisana umowa dotycząca wykonania usługi związanej z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie" nr POIS.02.03.00-00-0011/16 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa Il „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014-2020, według standardów „Warunki Kontraktowe dla Budowy dla Robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego" Edycja 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. Wydania 1999) przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC) oraz
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 290 z późn. zm) przy realizacji następujących zadań:
1) Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie III: ul. Stokowa (ul. Stokowa, ul. Ściegiennego, ul. Bieleszy, ul. Niesieckiego, ul. Wąska, ul. Czuby, ul. Łukasińskiego);
2) Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie IV: Planowane osiedle pomiędzy ulicami: Polewana, Okrzei, Królowej Jadwigi;
3) Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie I: ul. Kościuszki (ul. Kościuszki do granicy aglomeracji, ul. Łąkowa, ul. Topolowa, ul. Bociania, ul. Polewana).
4) Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie II: ul. Witosa (ul. Witosa do granicy aglomeracji, ul. Ułańska, ul. Bławatna, ul. Wiśniowa, ul. Kwiatowa, ul. Gołębia, ul. Polna, ul. Kółkowa, ul. Kickiego, ul. Jabłonkowa, ul. Makowa, ul. Bohaterów Września, ul. Wójta Stanisława);
5) Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków;
6) Rozbudowa systemu GIS.

ZARZĄDZANIE DORADZTWO INWESTYCJE
w architekturze i inżynierii


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2002 - 2018 ZDI Sp. z o. o.