Zamojska Dyrekcja Inwestycji "ZDI" Sp. z o.o.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa

17.07.2017

W dniu 14.07.2017 pomiędzy Gminą Kolbuszowa a ZDI Sp. z o.o. została podpisana umowa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego na projekcie pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa".

Przebudowa/Rozbudowa DW 875

13.07.2017

W dniu 12.07.2017 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a ZDI Sp. z o.o. została podpisana umowa polegająca na pełnieniu fukcji "Inzyniera Kontraktu" w ramach inwestycji pn.: Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i dezcyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa/rozbudowa drogi woejwódzkiej Nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżańsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski.

Remont zabytkowego budynku "Wikarówki"

13.07.2017

W dniu 12.07.2017 r. pomiędzy Parafią Katedralną Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu a ZDI Sp. z o.o. została podpisana umowa polegająca na pełnieniu fukncji Menedżera Projektu (Zarządzanie Projektem) wraz ze sprawowaniem nadzoru konserwatorskiego, autorskiego i prowadzenie Nadzorów inzynierskich (Inspektor Nadzoru) dla inwestycji pn.: Remont zabytkowego budynku "Wikarówki" wraz z zagospodarowaniem terenu oraz elewacji wejścia do Kazamat Bastionu II na cele utworzenia "Skarbca Historii, Sztuki i Nauki" w Zamościu.

Remont zabytkowego budynku Infułatki

13.07.2017

W dniu 12.07.2017 r. pomiędzy Parafią Katedralną Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu a ZDI Sp. z o.o. została podpisana umowa polegająca na pełnieniu funkcji Menadżera Projektu (Zarządzanie Projektem) wraz ze sprawowaniem nadzoru konserwatorskiego i prowadzenie Nadzorów inżynierskich (Inspektor Nadzoru) dla inwestycji pod nazwą „Fabrica Ecclesiae” - remont zabytkowego budynku Infułatki na cele rozwoju działalności kulturalna-edukacyinej zespołu katedralnego w Zamościu wraz z zagospodarowaniem terenu.

Budowa światłowodu wraz z kablem telekomunikacyjnym w relacji mijanka Zwierzyniec - Nastawnia Dysponująca Sławków LHS

03.07.2017 r.

W dniu 12.06.2017 r. pomiędzy PKP Linią Hutniczą Szerokotorową Sp. z o.o. a ZDI Sp. z o.o. została podpisana umowa dotycząca: Opracowania projektu technicznego wykonawczego wraz z realizacją zadania budowa światłowodu wraz z kablem telekomunikacyjnym w relacji mijanka Zwierzyniec - Nastawnia Dysponująca Sławków LHS oraz pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru lnwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2002 - 2017 ZDI Sp. z o. o.