Zamojska Dyrekcja Inwestycji "ZDI" Sp. z o.o.

Życzenia Świąteczne

13.04.2017

wielkanoc2017

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
rodzinnego ciepła,
radosnych spotkań przy wielkanocnym stole
oraz smacznego święconego jajka,
w imieniu swoim i pracowników firmy
życzy
Prezes Zarządu
Zdzisław Ostasz

 

Praca - Projektant i Asystent Projektanta

05.04.2017

Poszukujemy osób na stanowiska: Projektant branży drogowej i Asystent Projektanta branży drogowej. Więcej informacji w zakładce Kariera.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice

14.02.2017

W dniu 14.02.2017 r. pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach a ZDI Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu została podpisana umowa polegająca na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu działającego w ramach struktury organizacyjnej Jednostki Realizującej Projekt (JRP) w zakresie realizacji projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w mieście Gorlice" nr POIS.02.03.00-00-0105/16 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II,„Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian kIimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Zamościu

30.01.2017

W dniu 30.01.2017 r. pomiędzy Miastem Zamość a ZDI Sp. z o.o. została podpisana umowa na wykonanie usługi, której przedmiotem jest pełnienie funkcji Menedżera Projektu dla inwestycji pod nazwą: "Budowa drogi do terenów inwestycyjnych pomiedzy ulicą Karola Namysłowskiego a ulicą Prostą w Zamościu" tj. świadczenie usług związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją zdania inwestycyjnego jw. obejmującego swoim zakresem wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ulicy łaczącej ulice Karola Namysłowskiego i Prymasa Stefana Wyszyńskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic Prymasa Stefana Wyszyńskiego - Prostej - Infułackiej na skrzyżowanie typu rondo.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej...

12.01.2017

W dniu 11.01.2017 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnymstawie a ZDI Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu została podpisana umowa dotycząca wykonania usługi związanej z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie" nr POIS.02.03.00-00-0011/16 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa Il „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014-2020, według standardów „Warunki Kontraktowe dla Budowy dla Robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego" Edycja 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. Wydania 1999) przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC) oraz
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 290 z późn. zm) przy realizacji następujących zadań:
1) Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie III: ul. Stokowa (ul. Stokowa, ul. Ściegiennego, ul. Bieleszy, ul. Niesieckiego, ul. Wąska, ul. Czuby, ul. Łukasińskiego);
2) Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie IV: Planowane osiedle pomiędzy ulicami: Polewana, Okrzei, Królowej Jadwigi;
3) Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie I: ul. Kościuszki (ul. Kościuszki do granicy aglomeracji, ul. Łąkowa, ul. Topolowa, ul. Bociania, ul. Polewana).
4) Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie II: ul. Witosa (ul. Witosa do granicy aglomeracji, ul. Ułańska, ul. Bławatna, ul. Wiśniowa, ul. Kwiatowa, ul. Gołębia, ul. Polna, ul. Kółkowa, ul. Kickiego, ul. Jabłonkowa, ul. Makowa, ul. Bohaterów Września, ul. Wójta Stanisława);
5) Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków;
6) Rozbudowa systemu GIS.

Więcej artykułów…

  1. Rozbudowa DW 829

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2002 - 2017 ZDI Sp. z o. o.